PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kompendium oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci

podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

Registrace orgánu veřejné moci (OVM) pro výkon agendy je nezbytná pro přístup konkrétního OVM k referenčním údajům základních registrů (ZR), údajům dalších agendových informačních systémů (AIS) a jako zdroj informací o poskytování úkonů na žádost. Oznámení o vykonávání působnosti Vašeho OVM v agendě je třeba vyplnit a odeslat do 30 dnů ode dne registrace agendy nebo zápisu OVM do Rejstříku OVM a soukromoprávních uživatelů údajů, o čemž jste byli informování datovou zprávou.

 

Působnost Vašeho OVM v agendě může mít 4 podoby:

1.     výkon agendy bez úkonů na žádost,

2.     výkon agendy s úkony na žádost, kterou vykonáváte v plném rozsahu,

3.     výkon agendy s úkony na žádost, jejíž výkon jste převedli na jiný OVM (celou agendu
či její část),

4.     výkon agendy s úkony na žádost, jejíž výkon na Vás převedl jiný OVM (celou agendu
či její část).

 

1. Výkon agendy bez úkonů na žádost – doporučený postup

1.1  Přihlaste se do RPP AIS působnostního (https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/).

1.2  Katalogu výkonu agend zvolte Oznámení o vykonávání působnosti v agendě a vyberte příslušnou agendu (je ve stavu Rozpracováno).

1.3  Na záložce Definice po rozkliknutí Definice rozsahu platnosti působnosti zadejte aktuální datum Platnost výkonu od z nabízeného kalendáře.

1.4  Na záložce Činnosti po rozkliknutí Editovat počet úředních osob vyplňte u jednotlivých činnostních rolí Počet fyzických osob, které jsou nositeli rolí a Celkový počet fyzických osob podílejících se na výkonu agendy.

1.5  Pokud chcete k údajům ZR přistupovat vlastním AIS a tuto možnost ohlašovatel agendy povolil (pokud nepovolil, je volba zašedlá), doplňte ještě AIS sloužící k výkonu agendy (na záložce AIS tlačítko Přidat AIS, po zadání čísla AIS vyberte ze seznamu AIS a přiřaďte k činnostem, které jsou AISem vykonávány).

1.6  Odešlete údaje do RPP AIS působnostního (tlačítkem Odeslat k registraci na MV).

 

2      Výkon agendy s úkony na žádost, kterou vykonáváte v plném rozsahu – doporučený postup

2.1  Přihlaste se do RPP AIS působnostního (https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/).

2.2  Katalogu výkonu agend zvolte Oznámení o vykonávání působnosti v agendě a vyberte příslušnou agendu (je ve stavu Rozpracováno).

2.3  Na záložce Definice rozklikněte Definice rozsahu platnosti působnosti a zadejte aktuální datum Platnost od z nabízeného kalendáře a v Rozsah výkonu agendy zvolte možnost Agendu vykonávám v plném rozsahu.

2.4  Na záložce Činnosti po rozkliknutí Editovat počet úředních osob vyplňte u jednotlivých činnostních rolí Počet fyzických osob, které jsou nositeli rolí a Celkový počet fyzických osob podílejících se na výkonu agendy.

2.5  Na záložce Úkony definujte adresy pracovišť, kde jsou úkony poskytovány. Pokud má Váš OVM pouze jedno pracoviště, je u všech úkonů adresa tohoto pracoviště automaticky přednastavena. Pokud je úkon poskytován na jiné adrese Vašeho OVM, než se nabízí ve volbě adres pracovišť, doplňte potřebnou adresu postupem podle bodu 5.

2.6  Pokud chcete k údajům ZR přistupovat vlastním AIS a tuto možnost ohlašovatel agendy povolil (pokud nepovolil, je volba zašedlá), doplňte ještě AIS sloužící k výkonu agendy (na záložce AIS tlačítko Přidat AIS, po zadání čísla AIS vyberte ze seznamu AIS a přiřaďte k činnostem, které jsou AISem vykonávány).

2.7  Odešlete údaje do RPP AIS působnostního (tlačítkem Odeslat k registraci na MV).

 

3      Výkon agendy s úkony na žádost, jejíž výkon jste převedli na jiný OVM prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (celou agendu či její část)

3.1  Přihlaste se do RPP AIS působnostního (https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/).

3.2  Katalogu výkonu agend zvolte Oznámení o vykonávání působnosti v agendě a vyberte příslušnou agendu (je ve stavu Rozpracováno).

3.3  Na záložce Definice rozklikněte Definice rozsahu platnosti působnosti a zadejte aktuální datum Platnost od z nabízeného kalendáře a v Rozsah výkonu agendy zvolte možnost Část výkonu přenesena na jiný OVM.

3.4  Na záložce Předání na jiný OVM rozklikněte Přidat veřejnoprávní smlouvu a vyberte příslušnou smlouvu (pokud již je v RPP uložena), popř. založte novou smlouvu (jako Identifikátor VPS uvádějte identifikátor, pod kterým je smlouva vedena ve věstníku právních předpisů krajů doplněný o zkratku kraje) a zadejte k ní požadované údaje. Vlastní text smlouvy je možné připojit jako přílohu ve formátu pdf. Dále po rozkliknutí Editovat předané činnosti vyberte činnosti předávané jinému OVM na základě smlouvy. Obdobně po rozkliknutí Předané úkony vyberte úkony předané jinému OVM.

3.5  Na záložce Činnosti rozklikněte Editovat počet úředních osob a u činnostní, které jste nepřevedli na jiný OVM, vyplňte Počet fyzických osob, které jsou nositeli rolí a Celkový počet fyzických osob podílejících se na výkonu agendy. U činností, které jste převedli na jiný OVM, doporučujeme vyplnit 1.

3.6  Na záložce Úkony definujte u úkonů, které jste nepřevedli na jiný OVM, adresy pracovišť, kde jsou úkony poskytovány. Pokud má Váš OVM pouze jedno pracoviště je u všech úkonů toto pracoviště automaticky přednastaveno. Pokud je úkon poskytován na jiné adrese Vašeho OVM, než se nabízí ve volbě adres pracovišť, doplňte potřebnou adresu postupem dle bodu 5. Pokud je úkon na základě veřejnoprávní smlouvy poskytován jiným OVM, odstraňte u něj předvyplněnou adresu Vašeho OVM (pomocí Editace úkonu pracoviště vyberte příslušnou adresu a odstraňte u ní zaškrtávátko) a nevyplňujte zde žádnou jinou adresu, to učiní až OVM na který úkon převádíte.

3.7  Pokud chcete k údajům ZR přistupovat vlastním AIS a tuto možnost ohlašovatel agendy povolil (pokud nepovolil, je volba zašedlá), doplňte ještě AIS sloužící k výkonu agendy (na záložce AIS tlačítko Přidat AIS, po zadání čísla AIS vyberte ze seznamu AIS a přiřaďte k činnostem, které jsou AISem podporovány).

3.8  Odešlete údaje do RPP AIS působnostního (tlačítkem Odeslat k registraci na MV).

 

4      Výkon agendy s úkony na žádost, jejíž výkon na Vás převedl jiný OVM (celou agendu či její část)

4.1  Přihlaste se do RPP AIS působnostního (https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/).

4.2  Katalogu výkonu agend zvolte Oznámení o vykonávání působnosti v agendě a vyberte příslušnou agendu (je typu Převedená a ve stavu Rozpracováno).

4.3  Na záložce Definice rozklikněte Definice rozsahu platnosti působnosti a zadejte aktuální datum Platnost od z nabízeného kalendáře.

4.4  Záložka Veřejnoprávní smlouva je pouze ke čtení a zobrazuje údaje o smlouvě, které vyplnil OVM, který na Vás převádí úkony. Pokud zde potřebujete některé údaje změnit, obraťte se na tento OVM.

4.5  Na záložce Činnosti rozklikněte Editovat počet úředních osob a vyplňte u jednotlivých činnostních rolí Počet fyzických osob, které jsou nositeli rolí a Celkový počet fyzických osob podílejících se na výkonu agendy.

4.6  Na záložce Úkony definujte adresy pracovišť, kde jsou úkony poskytovány Vaším OVM. Pokud má Vaše OVM pouze jedno pracoviště, je u všech úkonu toto pracoviště automaticky přednastaveno. Pokud je úkon poskytován na jiné adrese Vašeho OVM, než se nabízí ve volbě adres pracovišť, doplňte potřebnou adresu postupem podle bodu 5.

4.7  Pokud chcete k údajům ZR přistupovat vlastním AIS a tuto možnost ohlašovatel agendy povolil (pokud nepovolil, je volba zašedlá), doplňte ještě AIS sloužící k výkonu agendy (na záložce AIS tlačítko Přidat AIS, po zadání čísla AIS vyberte ze seznamu AIS a přiřaďte k činnostem, které jsou AISem podporovány).

4.8  Odešlete údaje do RPP AIS působnostního (tlačítkem Odeslat k registraci na MV).

 

Registrace výkonu agendy Vaším OVM bude provedena automaticky a bez prodlení, o čemž opět obdržíte datovou zprávu.

 

Při změně agendy budou automaticky přebrány informace o působnosti Vašeho OVM z předchozí verze. Datové zprávy s informacemi o změně agendy budou rozesílány pouze těm OVM, kterých se změny agendy dotknou. 

 

5      Postup k doplnění dalších adres OVM:

1.     Přihlaste se do AIS působnostního na https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/.

2.     Katalogu OVM vyberte volbu Změna pracoviště OVM, kde naleznete údaje Vašeho OVM, po jejich rozkliknutí se objeví detail Vašeho OVM.

3.     Zvolte záložku Pracoviště, klikněte na Přidat pracoviště a poté na Vyhledat v RUIAN.

4.     V otevřeném dialogovém okně vyplňte minimálně Obec a Číslo domu a poté klikněte na Vyhledat.

5.     Zobrazí se Vám přehled adres, ze kterých vyberte tu správnou a poté klikněte na Přidat.

6.     Zkontrolujte přidaný záznam (popř. upravte pomocí ikony tužky), doplňte Výkon od pomocí rozbalovacího kalendáře a uložte kliknutím na Zapsat změnu OVM do RPP a následným potvrzením.

Tím se rozšíří seznam adres vedených u Vašeho OVM, ze kterých budete vybírat při přiřazování úkonu k pracovišti, kde je poskytován.

 

 

Více informací naleznete v nápovědě RPP AIS působnostního, pro ohlášení vykonávání působnosti je relevantní část Katalog výkonu agend / Oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě.

 

Úplná metodika oznámení výkonu agendy OVM

 

správce RPP