PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

1 2   Následující   ››

Nová verze manuálu k AIS RPP Působnostní

V sekci Registr práv a povinností/Dokumenty byla uveřejněna nová verze  dokumentu jehož cílem je popsat funkce týkající se ohlášení agend a oznámení působností ve  smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů .

 

Manuál k AIS RPP Působnostní

V sekci Registr práv a povinností/Dokumenty byla uveřejněna nová verze  dokumentu jehož cílem je popsat funkce týkající se ohlášení agend a oznámení působností ve  smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů .

 

Kompendium oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci

podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

 

Kompendium vyplňování úkonů na žádost do ohlášení agendy

dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, provedené zákonem č. 251/2017 Sb.

 

Metodika úkonu na žádost

Správce registru práv a povinností zveřejňuje metodiku úkonu na žádost, která je určená ohlašovatelům agend, kteří budou do ohlášení agend doplňovat údaje na žádost dle zákona č. 251/2017 Sb., novelizujícího zákon č. 111/2009 Sb. Cílem je vytvoření národního katalogu služeb veřejné správy, který bude dostupný na Portálu veřejné správy a bude sloužit jako zdroj dat pro vytvoření chytrých vyhledavačů a průvodců při řešení životních událostí. 

 

Změny v AIS RPP Působnostním v souvislosti s automaticky generovaným oprávněním na veřejné údaje v RÚIAN

Za účelem automatického generování oprávnění na údaje základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí - RUIAN, které jsou ze své povahy veřejné a oprávnění na ně má každé OVM, které vykonává agendu, budou k 22.10.2018 provedeny v AIS RPP Působnostním následující změny: 

 

Aktualizované kompendium metodiky oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě

V souvislosti se zprovozněním nového AIS RPP působnostního došlo k drobné změně v postupu oznámení o vykonávání  působnosti OVM v agendě. K tomu bylo správcem RPP vydáno aktualizované kompendium dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech :

 

Nová verze agendového informačního systému působnostního Registru práv a povinností

Od 1. září 2018 je na produkčním prostředí nasazen nový agendový informační systém působnostní Registru práv a povinností (dále jen AISP RPP). Nová verze zachovává všechny předchozí funkcionality i grafiku uživatelského rozhraní a současně přináší několik změn, které vyplývají ze zákona č. 251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci.

 

Kompendium nezbytných úprav ohlášení agendy umožňující řízení o přestupcích

 Správné ohlášení takové agendy má přínos v tom, že orgány veřejné moci (OVM), řešící  v této agendě přestupky, budou mít přístup nejen k veřejně přístupným údajům ROS, RUIAN a RPP, ale i ke čtení všech údajů ROB a ke čtení údaje Fyzická osoba podnikatele z ROS .

 

Nová verze agendy A104 – Základní registr – registr práv a povinností, platná od 23. 8. 2018

Na základě novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech byla provedena změna agendy A104 - Základní registr - registr práv a povinností. 

 

Dobrá praxe - příklad vyplnění záložky "Oprávnění k agendám při ohlašování agend"

Díky novele zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech mají nyní ohlašovatelé agend možnost přistupovat nejen k referenčním údajům základních registrů, ale i k údajům dalších agendových informačních systémů (dále jen „AIS“). Přitom je důležité správně interpretovat dikci zákona, který umožňuje přístup k těmto údajům a dle ní zvolit správné údaje ve správném čtecím či editačním režimu z nabídky údajů poskytovaných jednotlivými agendami v RPP AIS působnostním. Tím se urychlí čas registrace agend, neboť při nesprávném vyplnění záložky „Oprávnění k agendám“ správce příslušného AIS nevydá souhlasné stanovisko a ohlášení je vráceno zpět k opravě.

 

Aktualizované kompendium metodiky oznámení o vykonávání působnosti v agendě

 dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech

 

Soukromoprávní uživatel údajů

 podle § 2 písm. d) zákona o základních registrech

 

Aktualizovaná Metodika ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě

V sekci Registr práv a povinností/Dokumenty byla aktualizována Metodika ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona  č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

 
1 2   Následující   ››